Het Team

Optima Team

Door de jarenlange ervaring van alle professionals bij Optima B.V. is er een uitstekende kennis van de arbowereld met een grote variatie aan specialisaties. Het team bestaat uit onder andere BIG-geregistreerde bedrijfsartsen, arbospecialisten, casemanagerers, Arbo verpleegkundigen, ergonomen, preventiemedewerkers, arbeids- en organisatiepsychologen, arbeidsdeskundige, veiligheidskundige, verzuimcontroleur en arbeidshygiënisten.