Feedback procedure

Bij Optima B.V. staat de dienstverlening altijd centraal. Mocht u ondanks dat toch feedback hebben, vernemen wij dat graag. Op deze manier kunnen wij gezamenlijk naar oplossing zoeken en onze dienstverlening verbeteren. Op deze pagina vindt u alle informatie over het indienen van feedback en heeft u de mogelijkheid om uw feedback via ons feedbackformulier in te dienen.

Wat kunt u doen als u feedback heeft?
U heeft feedback op onze dienstverlening, positief of negatief. Natuurlijk kunt u dit altijd telefonisch of in persoon met onze medewerkers overleggen. Daarnaast is het ook mogelijk om ons feedbackformulier onder aan de pagina in te vullen.
Wie kan feedback indienen?
Als cliënt/patiënt van Optima Arbodienst B.V. kunt u natuurlijk altijd zelf feedback indienen. Als u dit niet zelf kunt of wilt doen, dan kunnen anderen dat namens u doen. Dat mogen de volgende personen zijn:

1. De vertegenwoordiger van de cliënt/patiënt
2. Een naaststaande van de cliënt/patiënt (iemand die als nauw betrokkene bekend is met de situatie van de cliënt/ patiënt en die te goeder trouw de belangen van de cliënt/patiënt wil behandelen)
3. Een nabestaande van de cliënt/patiënt
4. Werkgever van de cliënt/patiënt
Hoe en bij wie kan feedback worden ingediend?
Een feedback formulier kunt u onderaan deze pagina invullen en versturen. Deze komt bij de feedback afdeling van Optima B.V.
terecht op e-mailadres: info@optimacuracao.com
Optima Arbodienst B.V. (t.a.v. Feedback afdeling )
Hoe wordt uw feedback in behandeling genomen?
1. De feedback afdeling bespreekt de feedback van een cliënt/patiënt of diens vertegenwoordiger bij voorkeur met de persoon op wie de feedback betrekking heeft en daarna met de direct leidinggevende.
2. Op basis van de bevindingen van de directie wordt een proces gestart waarbij afspraken voor een verbetertraject schriftelijk worden vastgelegd.
3. Feedback dient binnen een periode van 6 weken te zijn afgehandeld. In overleg met de cliënt/patiënt kan deze termijn met vier weken worden verlengd.
4. De feedback procedure zal schriftelijk worden afgerond. De cliënt/patiënt zal hierover een email ontvangen waarin de feedback en de getroffen maatregelen worden besproken. Een kopie van de terugkoppeling zal ook worden verstrekt aan de directie van Optima B.V.
5. Afhankelijk van de feedback aard belt de directie maximaal zes weken na het afsluiten van het dossier de desbetreffende cliënt/patiënt. Dit zal zijn om te controleren of alles naar tevredenheid is verlopen en of de gemaakte afspraken worden nageleefd.
Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw feedback?
Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw feedback, kunt u dit bespreken met de directie van Optima B.V.
Ingeval uw feedback niet naar tevredenheid is opgelost kunt u contact zoeken met de feedback afdeling. Gezamenlijk zal er met alle betrokkenen een gesprek worden aangegaan om toch tot een bevredigende oplossing te komen.
Hoe is uw privacy geregeld?
Medewerkers van Optima B.V. hebben een geheimhoudingsplicht. Zij respecteren uw privacy door alleen met anderen over uw feedback te spreken wanneer dat nodig is om tot een goede oplossing te komen.

Feedbackformulier Optima B.V.

Indien u feedback heeft over Optima B.V. die u schriftelijk kenbaar wenst te maken, verzoeken wij u gebruik te maken van het onderstaande formulier en deze te verzenden.
  • Gegevens cliënt/patiënt

  • Gegevens melder

    (Indien klacht door iemand anders wordt ingediend voor de cliënt/patiënt)
  • Informatie over klacht

  • MM slash DD slash YYYY
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.